Sign. - Hoge Raad houdt alimentatierechter (nog) bij de les


Bij het vaststellen van alimentatiebijdragen hanteren rechtbanken en hoven de zogenaamde Tremanormen. Volgens rechtspraak van de Hoge Raad vormen deze normen geen recht in de zin van artikel 79 RO. De lagere rechter hanteert ze niettemin niet zelden als 'echte' regels. De Hoge Raad grijpt dan echter in. Dit roept bij de auteur verschillende vragen op. Vervult de Hoge Raad in alimentatiezaken wel een taak ter bevordering van de rechtseenheid? En zal de controle van de Hoge Raad op alimentatie-uitspraken na inwerkingtreding van de Wet versterking cassatierechtspraak in betekenis afnemen? Verder bereiden de Tweede Kamerfracties van de PvdA en de VVD op dit moment een wetsvoorstel voor dat (ook wat de draagkracht betreft) uitgaat van een systeem van forfaitaire kinderalimentatie. Is dat misschien het ei van Columbus?

(mr. J. van Duijvendijk-Brand, NJB – Nederlands Juristenblad 2012/14, p. 926)

Verder lezen
Terug naar overzicht