Sign. - Hypotheekrente betaald van en/of-rekening niet volledig aftrekbaar


M en V wonen ongehuwd samen in een woning die uitsluitend eigendom is van V. In 2009 voldoen zij de hypotheekrente van hun en/of-rekening. In haar IB-aangifte heeft V de volledige hypotheekrente in aftrek gebracht. De belastinginspecteur staat slechts de helft toe, omdat de helft van de betaalde rente niet op V heeft gedrukt.
De rechtbank stelt voorop dat hypotheekrente op de belastingplichtige moet drukken wil deze aftrekbaar zijn en dat op V de bewijslast rust om aannemelijk te maken dat – en in hoeverre – de hypotheekrente op haar heeft gedrukt. Naar het oordeel van de rechtbank heeft V ten aanzien van de hierboven bedoelde betalingen niet aannemelijk gemaakt dat deze voor meer dan 50% op haar hebben gedrukt. De betalingen zijn gedaan van een bankrekening die ook op naam van M staat. V heeft niet aannemelijk gemaakt dat in het onderhavige jaar op deze bankrekening geen inkomsten van M werden ontvangen. Dat sprake is van een en/of-rekening zegt weliswaar niet per definitie iets over de rechten van het op die rekening aanwezige saldo, maar V dient aannemelijk te maken dat dit geheel aan haar toekwam en daarin is zij niet geslaagd.
De rechtbank gaat voorbij aan de schriftelijke verklaring van M dat indien en voor zover in 2009 rentebetalingen zijn gedaan van gelden die hem zouden toebehoren, hij daardoor geen vordering of regresrecht op V heeft verkregen en het in zoverre een schenking van hem aan V betreft. Deze verklaring dateert uit 2012 en is niet notarieel vastgelegd. Daardoor is onvoldoende controleerbaar of de schenkingen al in 2009 zijn overeengekomen en de rente dus niet deels op M…

Verder lezen
Terug naar overzicht