Sign. - Iets over decharge in persoonsgebonden en beursvennootschappen


Decharge is het sluitstuk van de rekening en verantwoording van het bestuur aan de vennootschap voor het gehele beleid in de verslaggevingsperiode. Als er niets verzwegen of verhuld is, wordt dit beleid ook niet opnieuw getoetst. Zowel in de wet als in de rechtspraak is deze innerlijke samenhang verbroken. Ten onrechte, aldus de schrijver. Hij bespreekt ter illustratie van zijn constatering een aantal wettelijke voorbeelden en voorbeelden uit de jurisprudentie, waarbij hij wijst op de rol van het enquêterecht. De schrijver wijst op de voor het bestuursfunctioneren noodzaak van duidelijke regels en bepleit een grondige herbezinning op het leerstuk decharge.
(TvOB 2013, nr. 1, p. 7, prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers)

Verder lezen
Terug naar overzicht