Sign. - Inkomstenbelasting en aftrek van alimentatie: afspraak of overeenkomst niet vereist


M en V zijn in 2008 formeel gescheiden. Voordien leefden zij al enige tijd gescheiden. Zij hebben overeenstemming over de door M te betalen alimentatie voor de kinderen A en B. De bijdrage voor V is door partijen gedurende twee jaar op nihil vastgesteld. De gezamenlijke rekening voor huishoudelijke uitgaven is heel 2007 in gebruik gebleven. De rekening werd door M gevoed. V heeft in de periode van maart 2007 t/m december 2007 bedragen van deze rekening opgenomen voor haar levensonderhoud. De belastinginspecteur accepteert de aftrek van de alimentatie niet zoals door M bij zijn IB-aangifte gedaan. M gaat hiertegen in beroep.
In geschil zijn de volgende vragen: (1) heeft M recht op aftrek partneralimentatie en zo ja, tot welk bedrag, (2) tot welk bedrag heeft M recht op aftrek van uitgaven voor het levensonderhoud van zijn kinderen?
Vaststaat dat kosten tot een bedrag van € 46.653 door V zijn betaald met gebruikmaking van de Visacard en de bankrekeningen waarvan het saldo regelmatig en uitsluitend door M werd aangevuld ten laste van voornamelijk zijn rekening-courant met zijn BV. Voorts staat vast dat zowel het saldo van deze rekening-courant als de schuld van de Visacard bij de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden volledig aan M zijn toegedeeld. Tussen partijen is blijkbaar niet in geschil dat M daar tegenover geen vergoeding van V heeft gekregen. De rechtbank concludeert dat de kosten ad € 46.653 volledig ten laste van M zijn gekomen en hierdoor in fiscale zin op hem hebben gedrukt.
M heeft dus in 2007 periodiek betalingen verricht ten behoeve van zijn duurzaam gescheiden levende echtgenote…

Verder lezen
Terug naar overzicht