Sign. - Internationale financiële sancties: de positie van deelnemingen van gesanctioneerde entiteiten


De schrijvers bespreken de reikwijdte van financiële sancties en meer specifiek de vraag in hoeverre dochterondernemingen van gesanctioneerde entiteiten vallen onder het sanctieregime. Hiertoe zetten zij eerst de kenmerken en de reikwijdte van de reguliere financiële sancties uiteen. Daarna werken zij aan de hand van twee voorbeelden nader uit hoe financiële sancties uitwerken bij dochterondernemingen van gesanctioneerde entiteiten: de zaak Melli Bank plc Iran en het sanctieregime ten aanzien van Libische entiteiten. De Europese sanctieregelgeving staat hierbij centraal. (V&O 2012, nr. 5, p. 95, mr. J. Heurkens en mr. J. Tonino)

Verder lezen
Terug naar overzicht