Sign. - Inzage in het medisch dossier en het beroepsgeheim


De auteur doet een korte verkenning naar het medisch beroepsgeheim en de voorwaarden waaronder dit beroepsgeheim kan worden doorbroken in verband met de betwisting van de wilsbekwaamheid van de erflater.

(L.A.G.M. van der Geld, TE- Tijdschrift Erfrecht 2013/3)

Verder lezen
Terug naar overzicht