Sign. - Juiste uitleg verdeling huwelijksgemeenschap


Het hof is, anders dan de Kamer van Toezicht, van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat de notaris heeft nagelaten klager en zijn echtgenote een juiste juridische uitleg te geven van de gevolgen van de verdeling van de huwelijksgemeenschap waarbij het belangrijkste actief aan klagers echtgenote werd toegescheiden waartegenover klager een vordering wegens overbedeling zou krijgen. Weliswaar heeft de notaris die uitleg niet zelf gegeven, maar (gelet op de zich in het dossier bevindende aantekeningen van de kandidaat-notaris) mocht zij ervan uitgaan dat de kandidaat-notaris deze gevolgen met klager had besproken. Hetgeen uit deze aantekeningen blijkt, wordt bevestigd in de in hoger beroep overgelegde verklaring van de kandidaat-notaris. Dat de vordering wegens overbedeling in het gesprek tussen klager en de kandidaat-notaris aan de orde moet zijn geweest, blijkt ook uit het feit dat in de akte is bepaald dat daarvan reeds in de akte een bedrag werd kwijtgescholden. Uit die kwijtschelding kan ook worden afgeleid dat de mogelijkheid van schenking en de daaraan verbonden fiscale consequenties aan de orde zijn geweest.

(Notariskamer Gerechtshof Amsterdam 20 maart 2012, LJN BV9660)

Verder lezen
Terug naar overzicht