Sign. - Kabinet in actie tegen gedwongen huwelijk


Tieners en vrouwen die in een ander land willen gaan wonen, moeten zich voortaan persoonlijk uitschrijven bij hun gemeente. Als ambtenaren twijfelen aan de vrijwilligheid van het vertrek, wordt de uitschrijver individueel gehoord en kan melding worden gedaan bij het Steunpunt Huiselijk Geweld. Het is een van de maatregelen die het kabinet neemt in de strijd tegen gedwongen huwelijken en achterlating van vrouwen in landen als Marokko en Turkije. Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) stuurde het actieplan op 6 juni jl. naar de Tweede Kamer.
Exacte cijfers ontbreken, maar volgens Asscher is het aannemelijk dat in Nederland sprake is van 'honderden gevallen van huwelijksdwang per jaar'. Ook is niet bekend hoeveel vrouwen en kinderen tegen hun zin in het land van herkomst worden achtergelaten, bijvoorbeeld na vakanties daar. De slachtoffers lopen vaak weg van huis of worden achtergelaten in het buitenland, soms is er sprake van mishandeling en in het ernstigste geval van (zelf)moord.
Op dit moment kan een van de ouders nog het hele gezin of gezinsleden uitschrijven. Dit maakt het mogelijk dat de man zijn echtgenote uitschrijft nadat hij haar in het buitenland heeft achtergelaten. Ook komt het voor dat de vader een dochter uitschrijft na een gedwongen huwelijk in zijn land van herkomst. Om dat te voorkomen, moet iedereen van 12 jaar en ouder zich voortaan persoonlijk bij de gemeente melden met het uitschrijvingsverzoek.
Ambtenaren mogen formeel niet vragen naar motieven voor uitschrijving. Maar als zij vermoeden dat sprake is van gedwongen achterlating, mogen zij hun beroepsgeheim doorbreken en hun vermoeden melden bij het Steunpunt Huiselijk Geweld. Een landelijk 'knooppunt' moet kennis…

Verder lezen
Terug naar overzicht