Sign. - Kan een juridische splitsing worden vernietigd op grond van de actio Pauliana?


Naar aanleiding van de uitspraak van Rechtbank Zutphen van 29 december 2010 («JOR» 2011/302), bespreken de schrijvers de vraag of een juridische splitsing kan worden vernietigd door de inroeping van een (faillissements)pauliana. Zij komen tot de conclusie dat de overwegingen van de Zesde Richtlijn en de redactie van de wettekst van art. 2:334u BW geen ruimte lijken te laten voor vernietigingsgronden buiten de splitsingswetgeving, waardoor geen beroep kan worden gedaan op acties als de actio Pauliana en de faillissementspauliana. (WPNR 2011/6904, mr. J.D.M. Schoonbrood, mr. J.R. van der Hoek)

Verder lezen
Terug naar overzicht