Sign. - Kantonrechter staat bewindvoerder toe af te zien van legitieme portie


De kantonrechter ziet toe op de belangen van de onder bewind gestelde en niet op die van anderen, zoals de bloedverwanten. Derhalve geeft hij niet de mogelijkheid door schenkingen namens de onder bewind gestelde of door het berusten in een onterving uiteindelijk successierecht te besparen. De uitspraak van Rechtbank Zutphen sector kanton van 17 december 2012 levert volgens de auteur geen trendbreuk op.

(A.J.H. Pleysier, JBN – Juridische Berichten voor het Notariaat 2013/10)

Verder lezen
Terug naar overzicht