Sign. - Kinderalimentatie en verdeling huwelijksgoederengemeenschap waarin met name sprake is van schulden


Uitgaande van de overgelegde jaaropgaven 2012, waaruit een bruto jaarinkomen blijkt van € 12.271, heeft de man een inkomen op bijstandsniveau. De man verdient vanaf maart 2013 een bruto inkomen van € 19.049 per jaar. Het hof is van oordeel dat – ook al zou de man bij zijn ouders wonen – met een bedrag aan woonlasten rekening moet worden gehouden aangezien de man deze lasten nu of in de nabije toekomst zal moeten betalen. Het hof acht voorts voldoende aangetoond dat de man vanaf januari 2013 tot maart 2013 geen enkel salaris heeft genoten. De man heeft gesteld dat hij in die tijd door zijn ouders is onderhouden, hetgeen het hof aannemelijk voorkomt. Voorts is het hof gebleken dat er een groot aantal schulden tot de ontbonden huwelijksgemeenschap behoren die dienen te worden afgelost. Gelet op dit alles heeft de man – ongeacht of de omgangskosten nu op € 20 of op € 30 per maand worden gesteld – geen draagkracht om kinder- en partneralimentatie te voldoen. Nu de man echter heeft aangeboden € 100 per maand aan kinderalimentatie te betalen, bepaalt het hof de kinderalimentatie met ingang van 8 juni 2012 op dit bedrag.
De man klaagt dat de rechtbank heeft miskend dat hij ten aanzien van de schulden bij het CJIB, de schuld bij KPN en de huurschuld bij Trivire een beroep heeft gedaan op artikel 1:164 BW. Volgens de man heeft de vrouw de huwelijksgemeenschap benadeeld door na de aanvang van het geding of binnen zes maanden daarvoor lichtvaardig deze schulden te maken. Zij is daarom gehouden de schade die daardoor is ontstaan te vergoeden, dan wel deze…

Verder lezen
Terug naar overzicht