Sign. - Kinderen van niet gehuwde ouders vaker erkend


Kinderen van niet gehuwde ouders worden steeds vaker al in het jaar van geboorte erkend door de vader. In 2011 gold dat voor 9 op de 10 baby's. Ook het aantal erkenningen is sterk toegenomen, vooral doordat steeds meer kinderen buiten het huwelijk worden geboren. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 5 november bekend.
Steeds meer kinderen van wie de ouders niet gehuwd zijn, worden bij geboorte – of nog in hetzelfde jaar – door hun vader erkend. In 2011 gold dat voor bijna 90% van de kinderen, terwijl het in 2000 nog 84% was. Nog eens 7% van de in 2000 geboren kinderen werd in een later jaar erkend. Op 1 januari 2012 was 9% van de in 2000 buiten het huwelijk geboren kinderen (nog) niet erkend.
Niet alleen het aandeel erkenningen neemt toe, ook het jaarlijkse aantal erkenningen is flink gestegen. Dit komt vooral doordat er steeds meer kinderen worden geboren van wie de ouders niet getrouwd zijn. In 2011 waren dat er 81.600, van wie er 73.400 in datzelfde jaar door hun vader zijn erkend. In 2000 ging het om 51.500 geboorten en 43.100 erkenningen. Daarnaast worden jaarlijks nog ongeveer 4000 kinderen erkend die in een eerder jaar zijn geboren. Dit aantal is vrij stabiel.

(CBS)

Verder lezen
Terug naar overzicht