Sign. - Kinderombudsman onderzoekt waarheidsvinding in de jeugdzorg


De Kinderombudsman onderzoekt of in de jeugdzorgketen voldoende aan waarheidsvinding wordt gedaan. De centrale onderzoeksvraag is of Bureau Jeugdzorg (BJZ) en de Raad van de Kinderbescherming (RvdK) voldoende doen om in hun rapportages feiten te controleren. Deze rapportages zijn voor rechters de basis voor ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. De Kinderombudsman is dit onderzoek gestart op verzoek van de vaste Kamer commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport. De Kinderombudsman ontvangt regelmatig signalen van ouders dat in de onderzoeken van BJZ en de RvdK, en de rapportages die zij daarover opstellen, aannames en beweringen als feiten worden gepresenteerd en onvoldoende onderbouwd. Wanneer 'feiten' eenmaal in de rapportages zijn opgenomen is het, zo is de klacht van ouders, voor hen haast onmogelijk om deze nog eruit te halen.
De Kinderombudsman gaat onderzoeken of er in de gehele jeugdzorgketen voldoende aan waarheidsvinding wordt gedaan, van de eerste meldingen bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) tot aan de uitspraken bij de rechter, en gaat bekijken hoe dit verbeterd kan worden. De Kinderombudsman gaat in gesprek met de RvdK, BJZ, kinderrechters en de Inspectie voor de Jeugdzorg. Ook gaat hij in gesprek met ouders en kinderen, om van hen te horen hoe hun stem wordt meegenomen in de rapportages.

(Kinderombudsman)

Verder lezen
Terug naar overzicht