Sign. - Kinderombudsman: ‘vaker bijzondere curator inzetten bij kind in de knel’


Als een kind in de knel zit, bijvoorbeeld doordat zijn ouders gaan scheiden, omdat het uit een pleeggezin weg moet, of omdat het uit huis geplaatst wordt, moet er veel vaker dan nu het geval is een speciale curator worden benoemd. Dat meldde Kinderombudsman Marc Dullaert op 5 juli. Hij vindt dat er veel meer bekendheid moet komen voor dit soort raadsmannen en -vrouwen, die bij een conflict opkomen voor de belangen van kinderen.
Kinderombudsman Marc Dulleart heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor kinderen en jongeren om zelf hun recht te halen of gehoord te worden bij een rechter. Het gaat om alledaagse voorbeelden, zoals: mag je bij een echtscheiding zelf aangeven bij welke ouder je wilt gaan wonen?
Bij de Kinderombudsman komen vaak klachten binnen van kinderen die vinden dat niemand naar hen luistert. Soms gaat het om kinderen van wie de ouders gaan scheiden, soms om kinderen die uit huis geplaatst worden, soms om kinderen die in een pleeggezin wonen en daar weg moeten. Als een kind het idee heeft dat niemand naar hem luistert, of dat niemand opkomt voor zijn belangen, kan een kind soms een bijzondere curator krijgen. De bijzondere curator wordt benoemd door de rechter. Zijn taak is altijd om op te komen voor het kind.
Volgens Dullaert zijn er te weinig kinderen, ouders, gezinsvoogden, rechters en advocaten die weten dat een bijzondere curator benoemd kan worden. Er is nog maar weinig informatie over, maar het lijkt erop dat niet vaak om deze hulp speciaal voor kinderen wordt gevraagd.
Ook moet het idee veranderen over wanneer sprake is van een conflict…

Verder lezen
Terug naar overzicht