Sign. - Kinderopvangtoeslag alleen nog voor gewerkte uren


Ouders van kinderen die naar de kinderopvang gaan, kunnen vanaf 2012 alleen nog kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die ze werken. De fiscus geeft het advies om te controleren of het aantal opvanguren waarvoor men toeslag krijgt niet meer is dan het aantal uur dat maximaal mag worden opgegeven. Op de site van de Belastingdienst kan een proefberekening worden gemaakt om te zien voor hoeveel uur men maximaal kinderopvangtoeslag kan krijgen.
Wie nu teveel kinderopvangtoeslag krijgt, kan een wijziging van het aantal opvanguren doorgeven op 'Mijn toeslagen'. Zo wordt voorkomen dat later toeslag terugbetaald moet worden.
De Belastingdienst verhoogt de boetes aan ouders die frauderen met kinderopvangtoeslag. De boete kan nu even hoog worden als het terug te betalen bedrag. Bij herhaling van de overtreding kan de aanvrager voor maximaal vijf jaar uitgesloten worden van het recht op kinderopvangtoeslag.

(Belastingdienst)

Verder lezen
Terug naar overzicht