Sign. - Klachtrecht bij het Comité inzake de Rechten van het Kind


Op 19 december 2011 heeft de Algemene Vergadering van de VN het Derde Facultatief Protocol bij het IVRK geadopteerd. Dit Protocol voorziet in de mogelijkheid een klacht over schendingen van kinderrechten in te dienen bij het VN-Kinderrechtencomité; deze mogelijkheid staat open voor zowel kinderen als hun vertegenwoordiger(s) uit lidstaten die het Protocol hebben geratificeerd. In dit artikel wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en inhoud van het Derde Protocol, alsmede op de betekenis ervan voor Nederland en andere lidstaten.

(dr.mr. C. Phillips, FJR – Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2012/4, p. 92)

Verder lezen
Terug naar overzicht