Sign. - Kroniek fiscale wijzigingen voor de (echt)scheidingspraktijk


De economische tegenwind treft weinigen zo hard als mensen die in scheiding liggen. Meer dan de helft van het aantal gedwongen verkopen houdt verband met een echtscheiding en sinds de aanscherping van de kredietnormen per augustus 2011, is het in veel situaties onmogelijk een van beide (ex)echtgenoten te ontslaan uit de verplichtingen voor de hypothecaire geldlening waardoor men gedwongen financieel verbonden blijft. Opgebouwde waarden in aandelenbeleggingen of beleggingsverzekeringen zijn sterk gedaald en het inkomen van veel mensen met variabele beloningscomponenten is teruggelopen. In dit artikel bespreekt de auteur de aangekondigde wetswijzigingen en gaat hij in op de mogelijkheid om bijvoorbeeld partneralimentatie netto af te kopen. De auteur stelt vast dat de aangekondigde bezuinigingen in het Belastingplan 2012 hard aankomen bij met name alleenstaande ouders met kinderen ouder dan 21 jaar en ouders van gehandicapte kinderen.

(mr. F. van den Barselaar MFP, Advocatenblad 2011/16, p. 34)

Verder lezen
Terug naar overzicht