Sign. - Limitering partneralimentatie tot 1 jaar na kinderloos huwelijk van 6 jaar


M (van Nederlandse nationaliteit) en V (van zowel Nederlandse als Oekraïense nationaliteit) zijn in 2007 op huwelijkse voorwaarden (koude uitsluiting, verrekenbeding) met elkaar gehuwd. Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren. In 2013 gaan partijen feitelijk uit elkaar. Zowel M als V hebben de rechtbank verzocht de echtscheiding uit te spreken op grond van duurzame ontwrichting van het huwelijk. Daarnaast verzoekt V vaststelling van een door haar te ontvangen partneralimentatie.
M stelt dat van hem, gelet op de gedragingen van V ten tijde van het huwelijk, niet gevergd kan worden dat hij enige bijdrage betaalt. V heeft zich zodanig grievend jegens hem gedragen dat daarmee een einde is gekomen aan de door het huwelijk ontstane lotsverbondenheid, mede gelet op de duur van het huwelijk. Volgens M heeft V:
- zich laatdunkend over hem uitgelaten tegenover vrienden;
- hem in november 2011 twee maanden verlaten, waarna ze weer terugkwam om de duur van het huwelijk (en daarmee die van de alimentatieverplichting) te verlengen;
- eerdere huwelijken verzwegen;
- kleding die zij van hem heeft gekregen doorverkocht aan derden in de Oekraïne;
- gedurende het huwelijk vele datingsites bezocht.
Volgens de rechtbank heeft M onvoldoende onderbouwd dat er sprake is van zodanig grievend gedrag aan de zijde van V dat van hem niet kan worden gevergd dat hij een bijdrage in haar levensonderhoud betaalt. Zelfs indien de stelling van M juist is, hetgeen door V uitdrukkelijk wordt betwist, brengt dit niet mee dat M geen enkele onderhoudsbijdrage aan V hoeft te voldoen.
Echter, partijen zijn zes jaar met elkaar gehuwd geweest en uit het huwelijk zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht