Sign. - Maandag steeds vaker trouwdag


In 2012 werden in ons land ongeveer 69.000 huwelijken gesloten en 9.000 partnerschappen geregistreerd. Het totaal aantal officiële verbintenissen is sinds de eeuwwisseling met 14% gedaald. Ongeveer 1/3 van deze daling is te verklaren door de afname van het aantal 20- tot 50-jarigen; de leeftijdsgroep waartoe het merendeel van de pasgehuwden behoort. In de recente daling speelt mogelijk de economische crisis een rol, al is pas na 2010 sprake van een dalend aantal huwelijken. Ook in de economisch magere jaren na 2002 daalde het aantal verbintenissen.
Vier op de tien paren kiezen voor een huwelijk op vrijdag. Dit aandeel is in de loop der tijd afgenomen, vooral doordat vaker voor de (goedkopere) maandag wordt gekozen. Dit lijkt niet alleen een gevolg van de economische neergang sinds 2008, maar ook een voortzetting van een al langer bestaande trend. Sinds 2008 is maandag de op één na populairste dag om te trouwen.
Het weekpatroon van partnerregistraties is vrijwel tegengesteld aan dat van huwelijken: in 2012 werd 41% van alle nieuwe partnerschappen op maandag geregistreerd, tegen slechts 8% op vrijdag. Huwelijken op vrijdag en zaterdag kennen een uitgesproken seizoenspatroon: de maanden vóór en na de zomervakantie zijn het meest in trek. Bij de maandag en de andere doordeweekse dagen is dit patroon vrijwel afwezig. Op weekdagen zijn bruiloften vaak een bescheiden ceremonie, terwijl bruiloften met grootse festiviteiten doorgaans in het weekeinde gepland worden. Partnerregistraties laten geen duidelijk seizoenspatroon zien.

(CBS, 8 april 2013)

Verder lezen
Terug naar overzicht