Sign. - Man dient mee te werken aan rabbinale echtscheiding


M en V zijn in 2005 met elkaar gehuwd. In april 2011 heeft een Franse rechtbank de echtscheiding uitgesproken. Over de boedelverdeling loopt nog een procedure. Het joods kerkelijk huwelijk tussen partijen is echter nog niet ontbonden. M dient hiervoor mee te werken aan een rabbinale echtscheiding door aan een rabbinaal schrijver de opdracht te geven een scheidingsbrief (get) op te maken en deze aan V te overhandigen. V vordert de medewerking van M.
V stelt dat zij voornemens is een tweede joods kerkelijk huwelijk aan te gaan. M heeft naar voren gebracht dat het onjuist is dat hij weigert mee te werken aan de rabbinale echtscheiding. Hij wil alleen wachten met het verlenen van medewerking totdat de boedelverdeling tussen partijen heeft plaatsgevonden. M acht zich niet gehouden mee te werken aan de rabbinale echtscheiding nu V zelf geen vaart zet achter de boedelverdeling. M vreest zelfs dat als de get er eenmaal is, V zich niet meer zal inspannen voor de boedelverdeling. Daarnaast spelen er nog andere irritaties bij M een rol, zoals de hoge proceskosten die er inmiddels zijn gemaakt en de omstandigheid dat hij door V te weinig wordt betrokken bij de opvoeding van hun kind.
Vooralsnog moet de wens van V om zo spoedig mogelijk tot ontbinding van het joods kerkelijk huwelijk te komen los worden gezien van de andere kwesties die nog spelen als uitvloeisel van de civiele echtscheiding tussen partijen en de zorgen van partijen voor hun kind. De verplichting mee te werken aan de boedelverdeling is een andere verplichting dan de verplichting mee te werken aan een rabbinale echtscheiding. Het kan nog geruime tijd duren voordat de boedelverdeling tot stand…

Verder lezen
Terug naar overzicht