Sign. - Man had nieuwe relatie moeten melden


M en V zijn in 1982 met elkaar gehuwd, uit welk huwelijk geen kinderen zijn geboren. In het najaar van 2007 kondigt V aan te willen scheiden. Op 16 mei 2008 tekenen partijen een echtscheidingsconvenant, waarin zij overeenkomen (1) dat V aan M met ingang van 1 januari 2008 maandelijks € 2.900 partneralimentatie zal betalen en (2) dat de alimentatieverplichting van V niet eindigt als M gaat samenwonen in de zin van artikel 1:160 BW. Tevens is een niet-wijzigingsbeding opgenomen als bedoeld in artikel 1:159 lid 3 BW. Op 16 juni 2008 wordt het huwelijk van partijen door echtscheiding ontbonden. In chronologische volgorde gaat het om de volgende feiten:
- 24 mei 1982: huwelijk van partijen;
- najaar 2007: uiting wens tot echtscheiding van V;
- januari 2008: M registreert zich bij datingsite Parship;
- 22 april 2008: e-mail van M aan V via het mailadres van X (zijn huidige echtgenote);
- 16 mei 2008: partijen tekenen het echtscheidingsconvenant;
- 31 mei 2008: M verstuurt een verhuiskaart in verband met zijn samenwoning met X;
- 10 juni 2008: echtscheidingsbeschikking;
- 16 juni 2008: inschrijving echtscheidingsbeschikking;
- 8 juli 2008: samenwoning M en X;
- 10 juli 2009: huwelijk M en X.
V stelt te hebben gedwaald ten tijde van het sluiten van het echtscheidingsconvenant, nu zij op dat moment niet op de hoogte was van de relatie die M al met X bleek te hebben. M erkent dat hij V niet specifiek op de hoogte heeft gesteld van zijn (…

Verder lezen
Terug naar overzicht