Sign. - Mannen bij scheiding steeds ouder


In 2011 was de gemiddelde leeftijd bij echtscheiding van mannen bijna 46 jaar. In 1991 lag de gemiddelde leeftijd nog op 40 jaar. Het aantal echtscheidingen van mannen onder de 40 jaar is gedaald, terwijl het aantal scheidingen op oudere leeftijd toenam. Dat maakte het CBS op 8 oktober bekend. In 2011 gingen bijna 31.000 mannen scheiden, dat zijn er ongeveer evenveel als gemiddeld in de jaren negentig. Wel is de gemiddelde leeftijd van mannen bij echtscheiding de afgelopen twee decennia steeds hoger geworden. Deze steeg van 40 jaar in 1991, naar bijna 46 jaar in 2011. Het aantal echtscheidingen bij mannen onder de 40 jaar liep in deze periode flink terug, terwijl dit onder de 50-plussers groeide. Op dit moment is een op de drie mannen die gaat scheiden boven de 50 jaar. In 1991 was dit nog een op de zes. De stijging heeft voor een belangrijk deel te maken met de afname van het aantal gehuwden onder de 40 jaar en de stijging van het aantal gehuwde 50-plussers. Er wordt niet alleen minder, maar ook op latere leeftijd getrouwd. De gemiddelde leeftijd van de man bij huwelijkssluiting steeg in 1991-2011 van 31 tot 37 jaar, evenveel als de leeftijd bij echtscheiding.
Evenals het absolute aantal echtscheidingen, was de jaarlijkse echtscheidingskans van gehuwde mannen de afgelopen twintig jaar vrij stabiel. In 2011 zijn negen op de 1000 gehuwde mannen gescheiden. Bij de mannen onder de 40 jaar is de echtscheidingskans in 2011 lager dan rond de eeuwwisseling, terwijl deze bij veertigers sinds 1991 sterk gestegen is. Ook bij mannen van 50…

Verder lezen
Terug naar overzicht