Sign. - Mantelzorgcompliment afgeschaft


Op 1 januari 2015 houdt het huidige mantelzorgcompliment op te bestaan. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op 20 juli aan de Tweede Kamer geschreven. Daarmee vervalt ook de aan de verkrijging van het mantelzorgcompliment gekoppelde regeling in de erfbelasting op grond waarvan sommige ouders en kinderen – onder bepaalde beperkende voorwaarden – als elkaars partner kunnen worden aangemerkt en daardoor in aanmerking komen voor de hoge partnervrijstelling.
De werking van het mantelzorgcompliment in relatie tot de verhoogde vrijstelling erfbelasting is een regeling waarop veel kritiek wordt geleverd vanwege de willekeurige werking. Zo kan het mantelzorgcompliment alleen aanleiding zijn voor de hoge partnervrijstelling in de erfbelasting in de situatie waarin het kind en de ouder samenwonen en zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende geen andere partner heeft.
Door afschaffing van het mantelzorgcompliment komt hier nu een einde aan. Het compliment wordt overgeheveld naar de gemeenten die dan bepalen hoe zij de waardering voor mantelzorgers tot uiting willen brengen.

(Ministerie van VWS)

Verder lezen
Terug naar overzicht