Sign. - Matiging partneralimentatie in verband met wangedrag


In het kader van de echtscheiding verzoekt M partneralimentatie. V verzet zich daartegen. Volgens haar is, door het wangedrag van M, de aan de alimentatie ten grondslag liggende lotsverbondenheid komen te vervallen: M maakt zich schuldig aan voortdurende stalking, intimidatie, bedreiging, het verspreiden van lasterlijke praatjes en het verstrekken van persoonlijke informatie aan derden via e-mail.
Op grond van de zich in het dossier bevindende stukken (logboeken, getuigenverklaringen, een politiemutatie, een foto waarop M zich op de klikobak in de tuin van V bevindt en diverse e-mails) en het behandelde ter terechtzitting, oordeelt de rechtbank dat de gedragingen van M moeten worden aangemerkt als stalking, intimidatie en bedreiging en dat deze van zodanig ingrijpende aard zijn dat zij een ontwrichtende werking hebben op het leven van V en veel emoties bij haar teweegbrengen. Daarbij speelt mee dat deze feiten en omstandigheden voor de voorzieningenrechter aanleiding waren om aan M een straat- en contactverbod is opgelegd en dat M, ondanks politie-interventie na twee aangiftes van V (wegens stalking en wegens bedreiging), zijn gedrag niet heeft gewijzigd. Echter, in de gegeven omstandigheden is er naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende grond voor de verstrekkende conclusie dat de onderhoudsverplichting van V volledig dient te worden beëindigd, vooral omdat niet gebleken is van onaanvaardbare gevolgen (zoals lichamelijk letsel of disfunctioneren) of ernstig (financieel) nadeel aan haar zijde. Hierbij neemt de rechtbank tevens in aanmerking (1) de lange duur van het huwelijk, (2) het feit dat partijen samen drie kinderen hebben en (3) de omstandigheid dat de negatieve…

Verder lezen
Terug naar overzicht