Sign. - Meer bescherming voor transgenders


De auteur gaat in op het concept-wetsvoorstel transseksualiteit, dat op 20 september 2011 is vrijgegeven voor consultatie. De belangrijkste verandering die wordt voorgesteld, is het schrappen van de aanpassings- en sterilisatie-eisen voor het wijzigen van de geslachtsaanduiding in de geboorteakte.

(prof. mr. A.J.M. Nuytinck, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6908, p. 965)

Verder lezen
Terug naar overzicht