Sign. - Meervoudig stemrecht en uitval van bestuurders


In geval van tegenstrijdig belang of bij uitval wegens ziekte, schorsing, ontslag en dood kan het evenwicht in de besluitvorming van bestuurders en commissarissen worden verstoord. Dit is ook van invloed op andere besluitvormingsmechanismen zoals bijv. quora, meerderheden, doorslaggevende stem en vetorecht. Meervoudig stemrecht voor bestuurder of commissaris kan dit ondervangen.

Auteur staat hierbij in zijn bijdrage stil.

R.G.J. Nowak, WPNR 2016(7132)

Verder lezen
Terug naar overzicht