Sign. - Moeder verplicht om terug te verhuizen


M en V zijn met elkaar gehuwd. Uit hun huwelijk zijn twee (thans nog minderjarige) kinderen geboren, over wie M en V het gezamenlijk gezag hebben. Partijen leven sinds april 2012 gescheiden. V heeft een echtscheidingsprocedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank. Partijen zijn in onderling overleg een contactregeling tussen M en de kinderen overeengekomen. V is eind 2012, zonder toestemming van M dan wel vervangende toestemming van de rechtbank, met de kinderen naar Oosterhout verhuisd. Zij heeft dit gedaan vanwege haar werk, sociale omgeving en financiën. M vordert in kort geding V te veroordelen te verhuizen naar een woning gelegen binnen een straal van 15 km van de echtelijke woning te [...].
De voorzieningenrechter is van oordeel dat gelijkwaardigheid van partijen met betrekking tot de verzorging en opvoeding van de kinderen ook na scheiding uitvloeisel is van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. De voorzieningenrechter acht gelijkwaardig overleg over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken dan ook van essentieel belang voor de echtscheidingsprocedure van partijen, ongeacht wat de uitkomst hiervan zal zijn. Door de verhuizing van V naar Oosterhout is behoorlijk en gelijkwaardig overleg hierover onvoldoende mogelijk geworden. Om een gelijkwaardig overleg over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken mogelijk te maken, dient V terug te verhuizen naar een woning in de buurt van de echtelijke woning van partijen. De omstandigheid dat dit voor haar extra kosten zal meebrengen, komt voor haar rekening en risico. Zij had immers niet zonder toestemming mogen verhuizen.
De voorzieningenrechter beveelt V binnen acht weken te verhuizen naar een woning binnen een straal van 20 km van de echtelijke…

Verder lezen
Terug naar overzicht