Sign. - Moet art. 1:99 BW op de schop?


Sinds de invoering van de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen en de bijbehorende reparatiewet op 1 januari 2012 heeft de auteur zich regelmatig afgevraagd of de nieuwe regeling van artikel 1:99 BW over het tijdstip van ontbinding van de huwelijksgemeenschap wel zo gelukkig is, in het bijzonder in geval van echtscheiding. De huwelijksgemeenschap is in dat geval ontbonden op het tijdstip van indiening van het echtscheidingsverzoek ter griffie van de rechtbank. De auteur gaat in op de vraag of het niet verstandiger is de inschrijving in het huwelijksgoederenregister van dit rechtsfeit constitutief in plaats van slechts facultatief te laten zijn voor de ontbinding van de huwelijksgemeenschap.

(prof. mr. A.J.M. Nuytinck, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2013/6975)

Verder lezen
Terug naar overzicht