Sign. - Nationale Ombudsman beoordeelt werkwijze LBIO


De rechter had bij de echtscheidingsbeschikking bepaald dat de man partneralimentatie moest betalen van € 1.400. De man verkeerde jarenlang in de veronderstelling dat hij de door hem verschuldigde alimentatie voldeed, aangezien hij maandelijks een bedrag van € 1.000 aan zijn ex-echtgenote betaalde. Pas na drie jaar bleek hem dat de rechter anders had bepaald.
Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) verzocht de man zijn achterstand van juni 2010 t/m januari 2011 te voldoen. De man voldeed aan dat verzoek en het LBIO nam de inning van de alimentatie niet over. Drie weken later schreef het LBIO de man dat hij achterstand had van juni 2010 t/m april 2011 en verzocht hem binnen drie weken bewijs te sturen dat hij die achterstand had voldaan. Toen het LBIO hiervan geen bewijsstukken ontving, nam het LBIO de inning van de partneralimentatie over.
De man klaagt er bij de Nationale Ombudsman over dat het LBIO alsnog de inning van de alimentatie heeft overgenomen, terwijl het daarbij geen rekening heeft gehouden met de informatie die het reeds over zijn betalingsgedrag had en dit drie weken eerder geen reden vormde de inning over te nemen. Voorts verwijt hij het LBIO dat het opslagkosten berekent over het volledig verschuldigde maandelijkse alimentatiebedrag, terwijl hij altijd een bedrag van € 1.000 rechtstreeks aan zijn ex-echtgenote betaalde.
De Nationale Ombudsman heeft de gedraging van het LBIO getoetst aan het vereiste van transparantie dat inhoudt dat de overheid open en voorspelbaar is in haar handelen, zodat het voor de burger duidelijk is waarom de overheid bepaalde dingen doet.
De Nationale Ombudsman is van oordeel…

Verder lezen
Terug naar overzicht