Sign. - Nederlanders gaan te snel uit elkaar


Ruim 70% van de Nederlanders vindt dat mensen te makkelijk uit elkaar gaan. Een meerderheid van de bevolking, ruim 60%, is van mening dat er binnen een relatie altijd een weg is om samen uit de problemen te komen. Een kwart van de Nederlanders (24%) wil dat de overheid meer gaat investeren in relatiecursussen en deelname aan deze cursussen gaat bevorderen. Een derde (34%) vindt dat er op middelbare scholen verplicht onderwijs in liefdesrelaties moet worden gegeven.
Gevraagd naar hun eigen liefdesrelatie beoordelen Nederlanders die gemiddeld met een 8, waarbij mannen iets positiever over hun relatie zijn dan vrouwen. Voor 16% van de Nederlanders geldt dat hun relatie door de huidige financiële crisis meer onder druk is komen te staan.
Dat blijkt uit een op 6 februari gepresenteerd representatief onderzoek onder ruim 2000 Nederlanders van 18 jaar en ouder, uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van Stichting Marriage Week Nederland.
Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna de helft (47%) van de Nederlanders een stukgelopen relatie heeft meegemaakt. Hoger opgeleiden en vrouwen hebben vaker met relatiebreuken te maken gehad dan lager opgeleiden en mannen.
Bijna de helft (42%) van de Nederlanders is zich bewust van de persoonlijke, financiële en emotionele gevolgen van echtscheiding. Gevraagd naar de maatschappelijke gevolgen van echtscheiding zegt 71% dat een extra beroep wordt gedaan op (bijstands)uitkeringen, 65% ziet nadelige gevolgen voor de lokale woningmarkt, 62% ziet een extra beroep op juridische hulpverlening en 55% denkt dat (extra) arbeidsverzuim en schoolverzuim optreden als gevolg van echtscheiding. Circa 60% is van mening dat echtscheidingen de…

Verder lezen
Terug naar overzicht