Sign. - Niet tijdige betekening echtscheidingsverzoek


De auteur bespreekt de casus waarin, na de in artikel 816 lid 1 Rv genoemde termijn van 14 dagen, de advocaat het originele exploot bij de rechtbank indient. Dat gebeurt binnen 4 weken na indiening van het echtscheidingsverzoek. De vraag is: is het verzoek ontvankelijk? Wet en jurisprudentie geven geen eenduidig antwoord.

(T.J. Baclx, EB – Tijdschrift voor Scheidingsrecht 2014/3)

Verder lezen
Terug naar overzicht