Sign. - Niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding en de toepassing van artikel 10 SW 1956


Belastinginspecteurs schijnen, met betrekking tot een niet uitgevoerd verrekenbeding, het standpunt in te nemen dat – omdat de verrekenschuldige niet jaarlijks 6% rente betaalt aan de verrekeningsgerechtigde – de verrekeningsschuldige het genot heeft behouden van de schuldigerkende bedragen. Bij zijn overlijden lijdt dit tot toepassing van artikel 10 SW. De auteur gaat in op de vraag of dit rechtens juist is.

(prof.mr. I.J.F.A. van Vijfeijken, FBN – Fiscale Berichten voor het Notariaat 2012/10, p. 7)

Verder lezen
Terug naar overzicht