Sign. - Nietigheid van uiterste wilsbeschikkingen wegens strijd met goede zeden of openbare orde


Een van de belangrijkste functies van het recht bestaat in de bescherming van belangen die naar maatschappelijke opvattingen van hogere orde zijn dan de contracts- en testeervrijheid. In dit artikel verkent de auteur de grenzen die de wet in het belang van de goede zeden en de openbare orde stelt aan de testeervrijheid, een belangrijk uitgangspunt van het erfrecht.

(mr. J.L.D.J. Maasland, TE – Tijdschrift Erfrecht 2012/2, p. 29)

Verder lezen
Terug naar overzicht