Sign. - Nieuwe inschrijvingsvoorwaarden toevoegingen in jeugdzaken


De Raad voor Rechtsbijstand heeft in overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Rechtspraak criteria vastgesteld waaraan een advocaat moet voldoen om te kunnen worden toegevoegd in jeugdstrafzaken en uithuisplaatsingen in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg. Deze voorwaarden treden pas op 1 juli 2013 in werking, maar worden nu alvast bekendgemaakt, zodat advocaten de tijd hebben om aan de vereisten te voldoen. De inschrijvingsvoorwaarden zijn te vinden op www.rvr.org.
Het doel van de voorwaarden is ervoor te zorgen dat minderjarigen in dit soort zaken bijstand krijgen van advocaten die voldoende kennis en ervaring hebben op het gebied van het strafrecht en jeugdrecht. Rechtbanken brengen meer samenhang aan in de behandeling en afdoening van jeugdstrafzaken en civiele jeugdzaken. Ze werken met jeugdteams en combi-zittingen. De Raad voor Rechtsbijstand zal aparte jeugdpiketroosters opstellen, waaraan ingeschreven advocaten kunnen deelnemen (dit is niet verplicht). De landelijke lijst met advocaten wordt beheerd door de Raad voor Rechtsbijstand, die periodiek een actuele lijst aan de rechtbanken zal sturen.

(NOvA)

Verder lezen
Terug naar overzicht