Sign. - Nieuwe website over Europees huwelijksvermogensrecht


Sinds 8 november 2012 kunnen Europese burgers op www.couples-europe.eu/nl/ home basisinformatie vinden over het huwelijksvermogensrecht van alle 27 EU-landen in alle 22 verschillende EU-talen. Alle vermogensrechtelijke gevolgen van het sluiten van een geregistreerd partnerschap in die landen worden uiteengezet. Het recht van de verschillende lidstaten wordt behandeld aan de hand van de volgende vragen: welk recht is van toepassing op het vermogen van de echtgenoten en kunnen zij een rechtskeuze uitbrengen, bestaat er een wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht voor echtgenoten en wat houdt dat in, hoe kunnen echtgenoten zelf inhoud geven aan hun huwelijksvermogen door contracten te sluiten, wat zijn de gevolgen voor de vermogens van de echtgenoten bij scheiding, wat zijn de gevolgen als een van de echtgenoten overlijdt, gelden er afwijkende regels voor internationale huwelijken, wat zijn de gevolgen voor het vermogen van de partners die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, en bij welke instantie kunnen de partners/echtgenoten terecht in geval van geschillen?

Verder lezen
Terug naar overzicht