Sign. - Notaris had in echtscheidingsconvenant neergelegde afspraken moeten onderzoeken


M en V sluiten een echtscheidingsconvenant waarin is bepaald dat bij verkoop van de echtelijke woning de overwaarde tot een bedrag van € 385.000 toekomt aan V. Op de woning is conservatoir beslag gelegd voor € 40.000 ten laste van M. Als de woning is geleverd, maakt notaris N uit de opbrengst € 99.737 over aan V. Daarnaast sluit hij met M een depotovereenkomst voor € 40.000, welk bedrag op de derdenrekening van N wordt gestort. N keert dit bedrag uiteindelijk uit aan M. De inhoud van de depotovereenkomst kent V niet. Bij een verzoek tot informatie hierover beroept N zich op zijn geheimhoudingsplicht. V stelt dat de overwaarde van de woning haar toekomt en dat zij daarom recht heeft op informatie over de wijze waarop N het depotbedrag heeft uitbetaald. V klaagt dat N zich ten onrechte op zijn geheimhoudingsplicht beroept en dat hij zijn zorgplicht jegens V heeft geschonden.
De Kamer van Toezicht oordeelt dat N er kennelijk van uit is gegaan dat, na betaling van het bedrag van € 99.737 aan V, de restantopbrengst van de woning aan M toekwam vanwege de wettelijke gemeenschap van goederen tussen partijen. Dit onjuiste standpunt had N duidelijk moeten zijn bij kennisneming van de afwijkende, in het convenant neergelegde, afspraken tussen V en M. Ook indien er vanuit wordt gegaan dat deze afwijkende afspraken onvoldoende duidelijk waren, had N de belangen van V niet mogen negeren. Hij heeft dit wel gedaan en zich op het onjuiste standpunt gesteld dat hij V niet hoefde te informeren over de wijze waarop het in depot gebleven bedrag uiteindelijk is uitgekeerd…

Verder lezen
Terug naar overzicht