Sign. - Notaris handelde niet tuchtrechtelijk laakbaar door stappenplan niet te volgen


X c.s. hebben een tuchtrechtelijke klacht jegens notaris N ingediend. Zij verwijten N onder meer verweten een testament te hebben gepasseerd zonder het KNB-stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid te volgen. Volgens X c.s. waren er verschillende indicatoren aanwezig om aan te nemen dat er sprake was van een verminderde wilsbekwaamheid van de testatrice. Zo heeft N het testament besproken en verleden in de hospice waar de testatrice verbleef.
In hoger beroep overweegt het hof onder meer dat de diverse omstandigheden die X c.s. hebben aangevoerd niet tot de conclusie leiden dat N aanwijzingen had dat de erflaatster bij het verlijden van haar testament niet volledig wilsbekwaam was. Ook was het merendeel van de door X c.s. aangevoerde omstandigheden N niet bekend. De gezondheidstoestand van de erflaatster op dat moment, noch de inhoud van de door haar voorgestelde testamentwijziging gaven op zichzelf aanleiding tot extra behoedzaamheid. N was niet gehouden om bij de bespreking met de erflaatster in de hospice te onderzoeken welke (overige) indicatoren aanwezig zouden kunnen zijn, nu de inhoud van het gesprek en de wijze waarop erflaatster zich presenteerde daartoe geen aanleiding gaven.
N heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat hij genoeg alert is geweest en dat hij onvoldoende aanleiding had om aan de wilsbekwaamheid te twijfelen. Dat N het stappenplan niet heeft toegepast, acht het hof hier niet tuchtrechtelijk laakbaar.

(Gerechtshof Amsterdam 21 mei 2013, LJN CA1984)

Verder lezen
Terug naar overzicht