Sign. - Notarissen: overheid mede aansprakelijk voor onnodige echtscheidingsprocedures


De overheid is mede aansprakelijk voor veel echtscheidingsprocedures. Dat stelt de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). De daarbij aangesloten notarissen vinden herbezinning op de rol van de trouwambtenaar noodzakelijk. 'In Nederland worden veel echtscheidingsprocedures gevoerd die voorkomen hadden kunnen worden als de aanstaande echtgenoten beter waren voorgelicht', stelt EPN-voorzitter Aniel Autar. Als men elkaar het ja-woord geeft, verbindt de wet daar tal van juridische en fiscale consequenties aan. Veel bruidsparen weten volgens Autar niet wat die consequenties zijn; in de praktijk komen zij daar pas achter als het te laat is. Autar: 'Een rondje bellen leerde ons dat geen enkele gemeente die wij benaderden een duidelijk voorlichtingsprotocol had. De ambtenaar van de burgerlijke stand voelt zich meer onderdeel van de ceremonie en de feestelijkheden, dan dat hij zich er van vergewist of het bruidspaar zich realiseert wat de rechtsgevolgen van het huwelijk zijn. Je kunt natuurlijk wel zeggen dat iedere Nederlander geacht wordt de wet te kennen, maar mag je als overheid meewerken aan het huwelijk als je weet dat het bruidspaar zich niet realiseert waar het 'ja' tegen zegt?'
In echtscheidingsprocedures wordt bijna nooit bezwaar gemaakt tegen het uit elkaar gaan zelf. Bijna altijd wordt er geprocedeerd over de vermogensrechtelijke gevolgen van de echtscheiding en over de vraag wie de zorg over de kinderen krijgt. Autar: 'Wij vinden dat de ambtenaar van de burgerlijke stand niet bedoeld is om het huwelijk op te leuken, maar dat de overheid, belichaamd in de ambtenaar van de burgerlijke stand, een belangrijke taak heeft. Van de trouwambtenaar mag verwacht worden dat hij de aanstaande echtgenoten voorlicht…

Verder lezen
Terug naar overzicht