Sign. - Ombudsman tikt LBIO op de vingers


M is verplicht om partneralimentatie aan zijn ex-partner V te betalen. Als hij bemerkt dat V lange tijd te hoge bedragen heeft gevorderd die zij niet met hem wil verrekenen, stopt hij met betalen. Hierop stapt V naar het LBIO met het verzoek om de inning over te nemen. Het LBIO verzoekt M weer te gaan betalen en zijn achterstand in betaling in te halen. M betaalt de achterstand, maar verrekent daarin wel de teveel betaalde alimentatie en een ander bedrag dat V van zijn bankrekening zou hebben gehaald. Omdat V het LBIO laat weten het niet eens te zijn met de verrekening, neemt het LBIO de alimentatie-inning over en brengt M inningskosten in rekening. M klaagt bij de Nationale Ombudsman over de wijze waarop het LBIO met het inningsverzoek van V is omgegaan.
De Nationale Ombudsman volgt de achterliggende gedachte van het LBIO dat het niet aan het LBIO is om na te gaan of beweringen van een alimentatieplichtige over betalingen aan een ontvangstgerechtigde anders dan voor levensonderhoud of over verrekeningen met vorderingen op de ontvangstgerechtigde, al dan niet kloppen. Dit zou te veel tijd kosten en vaak onmogelijk aan te tonen zijn. Van het LBIO kan dan ook niet worden verwacht dat het deze bedragen, zonder toestemming van een ontvangstgerechtigde, in aanmerking neemt bij de vaststelling van een eventuele achterstand. Maar teveel betaalde alimentatie kan in principe wel worden verrekend, mits voor het LBIO evident is dat deze betalingen daadwerkelijk zijn gedaan en uit rechterlijke uitspraken voortvloeit dat deze bedragen te hoog zijn geweest.
De Nationale Ombudsman oordeelt daarom dat het LBIO zich ten aanzien van de verrekening van de teveel…

Verder lezen
Terug naar overzicht