Sign. - Ombudsmannen: andere aanpak Bureau Jeugdzorg en rechters nodig bij strijdende ouders


Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer en Kinderombudsman Marc Dullaert vinden het noodzakelijk dat de Raad voor de Kinderbescherming en de Bureaus Jeugdzorg in samenwerking met rechters hun aanpak van ouders in een conflictscheiding herzien. Zij moeten zich daarbij bezinnen op de effectiviteit van de ondertoezichtstelling. Het aanbod van ondersteunende hulp bij de ondertoezichtstelling schiet tekort, aldus de ombudsmannen. De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman krijgen geregeld klachten en signalen van ouders en kinderen over de rol van Bureau Jeugdzorg bij scheidingen. Naar aanleiding daarvan zijn zij op eigen initiatief een onderzoek gestart.
Een scheiding kan zo uit de hand lopen dat het kind in de knel komt. De rechter beslist dan soms dat het kind onder toezicht moet komen. Bureau Jeugdzorg krijgt de taak het kind te beschermen. Uit het onderzoeksrapport De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen blijkt dat (1) een van de ouders vaak vindt dat Bureau Jeugdzorg partijdig handelt en hem/haar niet serieus neemt, (2) kinderen zich verloren voelen in de strijd en (3) dat de verwachtingen van ouders niet goed passen bij de taak van de Bureaus Jeugdzorg.
Bureau Jeugdzorg komt meestal pas in beeld in situaties die ernstig geëscaleerd zijn. De dynamiek bij hevige conflicten tussen de ouders stelt extra hoge eisen aan de professionaliteit van de Bureaus Jeugdzorg en de rechter. Verbeteringen in de bestaande praktijk hebben als kern een krachtige, gespecialiseerde benadering vanuit Bureau Jeugdzorg, leren van elkaars succesvolle werkwijzen, hanteren van kwaliteitskaders en toezicht daarop. Volgens het onderzoek is er meer aandacht nodig voor de verwachtingen van ouders. De Raad voor de Kinderbescherming en de rechter kunnen Bureau Jeugdzorg helpen. Zij kunnen er voor zorgen…

Verder lezen
Terug naar overzicht