Sign. - Ondanks arbeidsongeschiktheid geen verlenging alimentatietermijn


De man en de vrouw zijn van elkaar gescheiden nadat ze ruim achttien jaar met elkaar getrouwd waren geweest. Het hof oordeelt dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden die zouden moeten leiden tot een verlenging van de alimentatietermijn. Dit ondanks het feit dat de vrouw inmiddels arbeidsongeschikt is geworden en er door het stopzetten van de alimentatie aanzienlijk in inkomen op achteruit is gegaan.
In deze zaak liep de alimentatieplicht van de man van rechtswege twaalf jaar na de echtscheiding af. De vrouw verzoekt – op basis van bijzondere omstandigheden – deze alimentatietermijn te verlengen.
De rechtbank stemde gedeeltelijk in met dat verzoek. Het hof is het daar niet mee eens. Het hof constateert wel dat de vrouw er ingrijpend in inkomen op achteruit gaat (36%). Ook stelt het hof vast dat de vrouw na haar huwelijk volledig arbeidsongeschikt is geworden. Tijdens het huwelijk had de vrouw al last van diverse kwalen. Toch oordeelt het hof dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor de alimentatietermijn zou moeten worden verlengd. Hoewel het hof niet voorbijgaat aan de arbeidsongeschiktheid van de vrouw (op basis van een eerder arrest van de Hoge Raad), is het toch van mening dat de vrouw er in de twaalf jaar dat zij wel recht had op alimentatie onvoldoende aan heeft gedaan om zelfstandig een inkomen te verwerven.
De arbeidsongeschiktheid van de vrouw heeft – naar de mening van het hof – betrekking op het fysiek belastende werk in de thuiszorg dat zij eerder deed. Op basis van haar (HBO) opleiding – die de vrouw afrondde tijdens haar arbeidsongeschiktheid – had de vrouw ook werk kunnen vinden dat minder fysiek belastend was, …

Verder lezen
Terug naar overzicht