Sign. - Onevenwichtige pensioenwetgeving: synchroniseren en herijken van begin en eind


De auteurs besteden aandacht aan de dringende noodzaak tot synchronisatie (in het algemeen en speciaal na de derde tranche) van de periode waarover ex lege bij echtscheiding ouderdoms- of partnerpensioen moet worden verevend en gedeeld.

(mr. F.M.H. Hoens en prof. mr. F.W.J.M. Schols, WPNR – Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 6936, p. 477)

Verder lezen
Terug naar overzicht