Sign. - Ontheffing gezag draagmoeder, gezag wensmoeder en adoptie


M en V hebben sinds 1994 een affectieve relatie en wonen sinds 1998 samen. Zij zijn ongewild kinderloos en goed bevriend met mevrouw X. X is zwanger geworden van een kind dat via IVF-bevruchting is ontstaan uit een eicel van V en een zaadcel van M. Uit X wordt – de thans nog minderjarige – dochter D geboren. M heeft D voor de geboorte erkend. Enkele uren na de geboorte is D – met instemming van X – door M en V mee naar huis genomen. M en V hebben D sindsdien gezamenlijk verzorgd. Met ingang van 3 januari 2013 hebben X en M het gezamenlijk gezag. M en V verzoeken de rechtbank (1) X van het gezag over D te ontheffen, (2) de adoptie van D uit te spreken als dochter van M en V en (3) M en V te belasten met het gezamenlijk gezag over D.
De rechtbank is van oordeel dat de bijzondere omstandigheden van het geval – bestaande uit de situatie waarin D zich thans feitelijk bevindt en de wijze waarop die situatie ontstaan is – meebrengen dat X ongeschikt moet worden geacht de plicht tot verzorging en opvoeding ten aanzien van D te vervullen. Ook verzet het belang van D zich naar het oordeel van de rechtbank niet tegen een ontheffing uit het gezag. Vaststaat dat X biologisch gezien voortgekomen is uit M en V, zodat zij dan ook te beschouwen zijn als haar biologische ouders. Voorts wordt aangenomen dat het hechtingsproces in het gezin van M en V op gang is gebracht en voortgegaan. Ook staat vast dat M is belast met het gezag en dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht