Sign. - Ontheffing van het gezag over minderjarige bekrachtigd


Anders dan de moeder betoogt, kan artikel 8 EVRM naar het oordeel van het hof een gedwongen ontheffing niet in de weg staan. Dit artikel strekt er mede toe dat in zaken als onderhavige de belangen van ouders bij de continuering van het gezag over hun minderjarige kind(-eren) afgewogen dienen te worden tegen de belangen van het kind, welke zwaarder kunnen wegen dan de belangen van de ouders. Een ouder kan aan voornoemd artikel niet een recht ontlenen dat het belang van het kind bij een ongestoorde ontwikkeling schaadt.

(Gerechtshof 's-Gravenhage 12 oktober 2011, LJN BV0509)

Verder lezen
Terug naar overzicht