Sign. - Onzorgvuldige klachtenbehandeling is discriminatie


Verzoeker is bij verweerster in dienst krachtens een oproepcontract. Hij heeft bij zijn leidinggevende geklaagd over discriminatie door enkele collega's omdat hij homoseksueel is. De leidinggevende heeft onderzoek verricht naar de klacht. Daarna heeft hij besloten verzoeker niet meer op te roepen. Verzoeker heeft bij de Commissie geklaagd dat verweerster zijn klacht over discriminatie niet zorgvuldig heeft behandeld. Ook heeft hij aangevoerd dat hij is gevictimiseerd. De CGB oordeelt dat in art. 5, eerste lid, onderdeel h, AWGB, in samenhang met art. 1 AWGB, is bepaald dat onderscheid op grond van onder andere homoseksuele gerichtheid is verboden bij de arbeidsomstandigheden. Onder de arbeidsomstandigheden valt de zorgplicht van de werkgever voor een discriminatievrije werkomgeving. Een werkgever dient in het kader van die zorgplicht onder andere een klacht over discriminatie zorgvuldig te behandelen. Verweerster heeft de klacht van verzoeker weliswaar onderzocht, maar heeft verzuimd verslagen te maken van het onderzoek. Hierdoor kan de Commissie niet controleren of de leidinggevende een zorgvuldig onderzoek heeft verricht. Ook heeft verweerster verzoeker niet tijdig op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek. Bovendien heeft de afhandeling van de klacht te lang geduurd. Daarom is de Commissie van oordeel dat verweerster de klacht niet zorgvuldig heeft behandeld en daarmee verboden onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid heeft gemaakt bij de arbeidsomstandigheden. Voorts heeft de Commissie overwogen dat de zorginstelling heeft toegegeven dat als verzoeker niet had geklaagd over discriminatie, niet zo snel was besloten hem niet meer op te roepen. Verzoeker is dan ook benadeeld door het indienen van een klacht. Hij is dus gevictimiseerd.

(CGB 29 april 2011, oordeel…

Verder lezen
Terug naar overzicht