Sign. - Op de grens van huwelijksvermogensrecht en verbintenissenrecht


De auteur gaat, naar aanleiding van HR 2 december 2011 (LJN BU6591), in op de vraag wanneer de verrekeningsvordering van artikel 1:141 lid 1 BW ontstaat, wanneer zij opeisbaar wordt en op welk moment het te verrekenen vermogen moet worden gewaardeerd.

(prof.mr. A.J.M. Nuytinck, Ars Aequi 2012/2, p. 123)

Verder lezen
Terug naar overzicht