Sign. - Opgeruimd staat netjes?


Als gevolg van het doorlopend repressieve toezicht op rechtspersonen (2011) was het te verwachten dat het Openbaar Ministerie meer van zijn bevoegdheid gebruik zou maken om toezicht te houden op stichtingen. Denk daarbij aan het verzoek aan het stichtingsbestuur om inlichtingen (art. 2:297 BW) of het verzoek aan de rechter tot vernietiging van een statutenwijziging (art. 2:295 BW), een stichtingsbestuurder te ontslaan (art. 2:298 BW) of een stichting te ontbinden (art. 2:301 BW…

Verder lezen
Terug naar overzicht