Sign. - Over de grenzen van financieel toezicht


Onder de invloed van de huidige economische crisis zijn de zwakke punten van ons financiële systeem duidelijk geworden. Uit recente ontwikkelingen bij SNS Reaal blijkt dat hoewel Nederland met het aannemen en inzetten van de Interventiewet weliswaar de eerste stappen in de goede richting heeft gezet, er toch ook nog veel moet gebeuren. De schrijver bespreekt een zevental waarschuwingen betreffende de Europese plannen met betrekking tot het toezicht op de financiële sector. Een cultuuromslag op individueel bankniveau acht hij daarnaast van het grootste belang. Zonder een dergelijke verandering op microniveau kan de financiële sector nooit echt gezond worden.
(Ondernemingsrecht 2013, 32, prof. dr. E.M. Sent)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht