Sign. - Overpeinzingen bij het verrekenbeding en winst


De auteur bespreekt de ingewikkelde materie van het verrekenbeding en beperkt zich daarbij tot de ondernemer, wiens onderneming in een verrekeningsprocedure is betrokken. Achtereenvolgens komen de verrekenbare winst, de eindverrekening, de eenmanszaak en de dga aan de orde.

(prof.mr. J.F.M. Giele, EB – Tijdschrift voor Scheidingsrecht 2012/1, p. 16)

Verder lezen
Terug naar overzicht