Sign. - Overweging 26: testeer- en keuzevrijheid ordre public en fraus legis


De auteur besteedt aandacht aan de internationale testeervrijheid onder de Europese Erfrechtverordening. Hij stelt de vraag aan de orde of lidstaten waarvan het recht niet op de erfopvolging van toepassing is onder de verordening toch de mogelijkheid hebben hun eigen dwingendrechtelijke regels, bijvoorbeeld ten aanzien van de legitieme portie, toe te passen wanneer er goederen van de nalatenschap in dat land zijn gelegen of de erflater er zijn woonplaats had.

(prof. mr. F.W.J.M. Schols, Tijdschrift Erfrecht 2012/5, p. 96)

Verder lezen
Terug naar overzicht